Log på Kontakt Forside
Mælkeudvalget 

Mælkeudvalget er af NaturErhvervstyrelsen bemyndiget til at administrere mælkekvoteordningen i forhold til de danske mælkeproducenter og mejerier. Samtidig er Mælkeudvalget godkendt som opkøbersammenslutning.

Administration af kvoteordningen
Mælkeudvalget har den daglige administration af kvoteordningen. Det er her landmænd, konsulenter og andre henvender sig med spørgsmål om kvoter, og det er her, der skal ansøges om fx overdragelse af kvote, tildeling af kvote til nyetablerede, køb og salg af kvote via kvotebørsen og meget andet.

Mælkeudvalgets arbejde er underlagt de samme regler, som gælder for offentlige myndigheder. Det betyder blandt andet, at afgørelser truffet af Mælkeudvalget kan påklages til NaturErhvervstyrelsen.

Læs hele afsnittet
Tilbage
Danske Mejeriers Mælkeudvalg - Agro Food Park 13 - Skejby - 8200 Århus N - Tlf: +45 8740 5000 - Fax: +45 8740 6684 - Email:   - Cookiepolitik