Log på Kontakt Forside
Mælkekvoter 
Mælkekvoteordningen i Danmark
I begyndelsen af 1980'erne var der stor overproduktion af mælk og mejeriprodukter i Europa. Derfor besluttede landbrugsministrene i det daværende EF, at produktionen skulle begrænses og reguleres. Det skete med indførelsen af et loft over produktionen – mælkekvotesystemet – pr. 1. april 1984.

Kvoteordningen
De enkelte medlemslande fik tildelt et maksimum for den samlede mælkeproduktion i et kvoteår (kvoteåret løber 1. april til 31. marts). Danmarks landekvote blev i 1984 fastsat til 4.932 mio. kg. (Mælkeproduktionen i 1981 plus en procent).
 
Det er EU’s Landbrugsministerråd, der fastsætter landekvoten. Efter flere kvotenedsættelser, specielt i 80'erne, har Danmarks landekvote frem til 2006 været nogenlunde konstant på 4.455 mio. kg.
 
Men i september 2003 besluttede Ministerrådet at fastsætte EU’s landekvoter indtil 2014/15, hvorefter kvotesystemet ophører. Samtidig blev kvoterne forhøjet med i alt 3,5% i perioden 1. april 2006 til 1. april 2008.

Læs hele afsnittet
Tilbage
Danske Mejeriers Mælkeudvalg - Agro Food Park 13 - Skejby - 8200 Århus N - Tlf: +45 8740 5000 - Fax: +45 8740 6684 - Email:   - Cookiepolitik