Log på Kontakt Forside
Ansøgning om tildeling af gratis kvote - nyetablerede 
Nyetablerede mælkeproducenter kan søge om tildeling af gratis kvote. Ansøgningsfristen udløber den 3. februar 2014.

Ansøgningsskema og vejledning kan hentes på Mælkeudvalgets hjemmeside.

Hovedpunkter ved ansøgning i kvoteåret 2013/14

  • Den tildelte kvote overføres til bedriften den 1. april 2014 og kan således først udnyttes fra kvoteåret 2014/2015.
  • Den tildelte mængde er ens for alle godkendte ansøgere og fremkommer ved, at puljen i den nationale reserve divideres med antallet af godkendte ansøgninger. Ved ansøgning i kvoteåret 2012/13 udgjorde den tildelte kvote 39.000 kg. 
  • Der kan kun søges om tildeling af gratis kvote på bedriften en gang.  Etableringen kan ske ved køb eller forpagtning af en bedrift. 
  • Bedriften må ikke være overtaget før den 1. april 2009. 
  • Bedriften skal overtages senest samtidig med, at kvoten tildeles. Det vil sige senest den 1. april 2014. 
  • Der skelnes ikke mellem bedrifter med og uden kvote. Dog skal der være leverance senest 6 måneder efter tildelingen, hvis der ikke allerede er leverance fra bedriften. 
  • Overdragelse af hele bedriften eller salg af hele kvoten medfører, at den gratis tildelte kvote inddrages til den nationale reserve. 

Spørgsmål om tildelingsordningen besvares gerne af Mælkeudvalget, tlf. 8740 5000.

Oversigt over sagsbehandlere, deres telefonnummer m.v. ses under Kontakt.

Forfatter:
Publiceringsdato: 16-09-2013
Tilbage
Danske Mejeriers Mælkeudvalg - Agro Food Park 13 - Skejby - 8200 Århus N - Tlf: +45 8740 5000 - Fax: +45 8740 6684 - Email:   - Cookiepolitik