Log på Kontakt Forside
Indbetaling af overskudsafgift i tre rater 
Ny side 1

Hermed følger en orientering om opkrævning af overskudsafgift for kvoteåret 2014/15. Alle mælkeproducenter, der skylder overskudsafgift, vil pr. brev blive underrettet om afdragsordningen. Brevet med opgørelse og opkrævning af overskudsafgift sendes i uge 34. Første rate skal indbetales til Mælkeudvalget den 1. september 2015 

 

Det skema, der medsendes, findes også i en elektronisk udgave på Mælkeudvalgets hjemmeside under ”Overskudsafgift” www.maelkeudvalget.dk  - Skemaet kan udfyldes, printes, scannes og sendes til dmm@maelkeudvalget.dk

 

Hvem kan afdrage overskudsafgiften i rater

Den skyldige overskudsafgift for kvoteåret 2014/15 kan betales i tre rater: 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Producenter, der skylder mindre end 1.000 kr. i afgift, kan ikke deltage i ordningen. Producenter, der er under konkurs, kan heller ikke deltage i ordningen.

Alle producenter skal indsende det medfølgende skema til Mælkeudvalget senest mandag den 7. september 2015. Når Mælkeudvalget har gennemgået alle ansøgningerne vil producenter, der eventuelt ikke kan deltage i ordningen blive anmodet om at indbetale hele overskudsafgiften for kvoteåret 2014/15.

Indsendelse af erklæring om statsstøtte (de minimis-støtte)

Selve afdragsordningen er rentefri, men udgør statsstøtte. For at deltage i ordningen skal der indsendes erklæring om de minimis støtte. Der er fastsat et loft på modtaget støtte i de seneste tre regnskabsår. Det vil sige indeværende regnskabsår og de to foregående. Støttebeløbet må ikke overstige 15.000 € svarende til 111.914 kr. Hvis støtten fra ordninger, der er omfattet af de minimis reglerne plus rentefordelen udgør mere en 111.914 kr. skal hele overskudsafgiften således betales den 1. september 2015. Hvis der er modtaget de minimis-støtte, skal der medtages et rentebeløb for 2016 og 2017. Det vil sige for 2/3 af den skyldige overskudsafgift.

Den rente, der  anvendes, er CIBOR renten, som andrager 0,661385% p.a. Mælkeudvalget beregner og tillægger rentebeløbet for producenter, der har modtaget de minimis-støtte.

Erklæringen skal vedrøre din virksomhed, dvs. dit personlige eller dit selskabs cvr nummer inkl. produktionsenheder, som drives under cvr-nummeret. Ved koncerner opgives tallet for hele koncernen.

Sådan identificerer du tidligere modtaget de minimis-støtte

Det skal fremgå af tilsagnsbrevet eller udbetalingsbrevet fra den pågældende myndighed, at der er tale om de minimis-støtte. Har du ikke modtaget tilsagnsbreve eller udbetalingsbreve, hvor det har været præciseret, at der er tale om de minimis-støtte, kan du således gå ud fra, at du ikke har fået anden de minimis-støtte. Det kan som eksempel nævnes, at nationalt tilskud til randzoner indgår i de minimis-støtte.

Perioden på tre regnskabsår

Da bedrifternes regnskabsår er forskellige, skal du anføre i ansøgningsskemaet, hvilket regnskabsår du anvender. Perioden på 3 regnskabsår omfatter bedriftens indeværende regnskabsår samt de to foregående regnskabsår. Indeværende regnskabsår fastlægges ud fra ”støttetidspunktet”, der i princippet er den 1. september 2015. Mælkeudvalget vil ud fra dine oplysninger beregne, om du hermed har overskredet lofterne for de minimis støtte.

Forfatter:
Publiceringsdato: 13-08-2015
Tilbage
Danske Mejeriers Mælkeudvalg - Agro Food Park 13 - Skejby - 8200 Århus N - Tlf: +45 8740 5000 - Fax: +45 8740 6684 - Email:   - Cookiepolitik